Palafavera logo

Excursions from the Giau pass

The Giau Pass is the ideal departure point to go trekking across the Dolomites: Nuvolau, Averau, 5 Torri, Lagazuoi, Croda da Lago, Mondeval.